Sökord


info@urbschat-tools.de


Urbschat-Tools GmbH
Aufsicht 6
D 58256 Ennepetal

Sweden:
Telefonväxel: +46 8 442 71 30
Telefax:          +46 8 643 11 17
mail:               bjs@sjoeb.se
FöretagetBrotschar ”on time”


Vi är inte den störste men den snabbaste när det gäller leverans av högprecsions brotschar.

På lager har vi brotschar från 0,15 till 13,5 mm på varje 1/100 mm, från 0,50 även varje 1/1000 mm. Leverans på 24 timmar även när det gäller kundspecifika modifikationer.
Förutom brotschar tillverkar vi en- och flerskärsfräsar, gravyrfräsar och gradare, över genomsnittet när det gäller precision- och skärhastighet.

Kontakta oss.
    

Från 0 till 100 på fyra sekunder


Urbschat sponsrar Elbflorace

Ett högmotiverat studentteam, TU Dresden, som med en egen konstruerad och självbyggd Formel racerbil vill deltaga i Formula Student tävlingen, kommer också att understödjas av oss.
Elbflorace, som raceringenjörerna kallar sig drar inte bara fördel av vårt Know How utan också av våra högprecisa brotschar och specialverktyg. Därför kan studenterna klara alla brotschningar och toleranser med högsta måttnoggrannhet och perfekta ytor.

Läs vidare…